Ruže v mojej záhrade - Kertem rózsái - Roses of my garden
" Q "

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y   Z

Kliknite na požadovaný stlpec, údaje sa zotriedia podľa ABC.
Kattintson a megfelelő oszlopra, az adatok ABC sorrendben rendeződnek.
Click on the column headings to sort the information in the table.
Meno
Név
Name
Synonym
Szinonim
Synonym
Skupina
Osztály
Class
Šľachtiteľ
Nemesítő
Breeder
Rok
Év
Year
Štát
Ország
Country
Foto
Fotó
Photo
Queen Elizabeth Bessy,
Quee of England,
The Queen Elizabeth Rose
Fl Lammerts
1954
U.S.A. 
Queen of Bermuda Exciting,
Nottingham,
Roter Stern
Fl Bowie
1956
BER 


Back home